ULTRASONOGRAFICZNY GASTROSKOP
EG-580UR (radial)

ULTRASONOGRAFICZNY GASTROSKOP
Kąt obserwacji140º
Głębia ostrości3 – 100 mm
Średnica zewnętrzna wziernika11,5 mm
Średnica końcówki wziernika11,4 mm
Średnica kanału roboczego2,8 mm
Długość robocza1250 mm
Kąt/kierunek zagięcia końcówki endoskopugóra - 190º
dół - 90º
lewo - 100º
prawo - 100º
Dodatkowe danezakres skanowania głowicy 360º