Jak ważne jest obrazowanie w endoskopii?

Jak ważne jest obrazowanie w endoskopii?

W badaniach endoskopowych najistotniejszą rolę odgrywa obraz. Jego jakość i możliwość przetworzenia ułatwiają wczesne i właściwe diagnozowanie, to wszystko pozwala na podjęcie decyzji o dalszym przebiegu leczenia. Nawet niewielkie pracownie endoskopowe powinny mieć dostęp do dobrego sprzętu, aby mieć możliwość wykrycia wczesnych zmian nowotworowych u pacjenta.

Czy istnieją metody, które pozwolą na wykrycie wczesnych zmian nowotworowych układu pokarmowego?

Firma FUJIFILM jako jedyna na świecie opracowała metodę barwienia modyfikowanym światłem LED, które pozwala uzyskać najwyższej jakości obraz przy świetle białym oraz obrazowaniu LCI (Linked Colour Imaging) BLI (Blue Light Imaging). W oparciu o badania kliniczne przeprowadzone przez ekspertów, opracowano idealne zestawianie 4 barw LED, które pozwalają wykryć bardzo wczesne stadium nowotworów.

Jak to działa?

Wiązki światła są odbijane od poszczególnych warstw błony śluzowej, co pozwala zobaczyć więcej niż przy zastosowaniu światła białego. Przetworzony obraz wnosi ogromną pomoc w wykryciu niewłaściwej struktury tkankowej i naczyniowej.

bli

LCI (Linked Colour Imaging)

Obrazowanie LCI w porównaniu do obrazowania w światle białym, różnicuje widmo barwy czerwonej. Przetworzony obraz o dużym kontraście odcieni koloru czerwonego, ułatwia wykrycie zmian ludzkiemu oku.

BLI (Blue Light Imaging)

Wysoki kontrast obrazowania BLI świetnie uwydatnia strukturę naczyniową tkanki. Pozwalając na precyzyjne określenie charakteru zmiany.

FUJIFILM tworząc system ELUXEO, który posiada obrazowanie LCI BLI podnosi standardy i kreuje nowe metody diagnostyki endoskopowej.

Nowość

This will close in 0 seconds