Peptydowy środek hemostatyczny – PuraStat

Peptydowy środek hemostatyczny – PuraStat

Purastat to przezroczysty żel peptydów syntetycznych. W kontakcie z krwią kwaśny roztwór peptydowy tworzy strukturę przestrzenną w postaci harmonijki (beta-kartki). Żel szybko pokrywa miejsce krwawienia, dzięki czemu doprowadza do hemostazy. Hemostaza jest to pożądane zjawisko polegające na eliminacji powstawania zakrzepów, przy równoczesnym zastopowaniu krwawienia. Purastat dodatkowo tworzy więc fizyczną barierę tamującą krwawienie.

Zastosowanie środka hemostatycznego PuraStat w endoskopii.

PuraStat może być stosowany do uzyskania hemostazy podczas interwencji endoskopowej w przypadku wystąpienia krwawienia z drobnych naczyń krwionośnych i naczyń włosowatych przewodu pokarmowego po zabiegach resekcji endoskopowej. Dodatkowo peptydowy środek hemostatyczny PuraStat został zaprojektowany również do eliminacji odroczonego krwawienia po zabiegach endoskopowych np. ESD.

Purastat jest przeznaczony do zastosowania w zabiegach endoskopii i laparoskopii. Środek hemostatyczny może być wykorzystany wszędzie tam, gdy zawodzą inne metody tamowania krwawienia.

Typ krwawienia Przykłady
Krwotok wysiękowy z naczyń krwionośnych i miąższu narządów litych • Resekcja wątroby
• Splenektomia
• Cholecystektomia
Krwotok wysiękowy z anastomozy naczyniowej • Anastomoza do naturalnego lub sztucznego naczynia
• Operacja aorty i tętnic obwodowych
• Pomostowanie aortalno-wieńcowe
• Pomostowanie w przebiegu chorób tętnic udowych
• Endoskopowe wycięcie błony śluzowej (EMR) przewodu pokarmowego
• Endoskopowa dyssekcja podśluzówkowa (ESD) górnego odcinka przewodu pokarmowego

Jak działa nasz peptydowy środek hemostatyczny?

W przypadku krwawienia z drobnych naczyń krwionośnych i sączenia z naczyń włosowatych przewodu pokarmowego po zabiegu resekcji endoskopowej.

  • Usuń jak najwięcej krwi z miejsca występowania krwotoku.
  • Zastosuj PuraStat możliwie najbliżej miejsca krwawienia.
  • Kontynuuj aplikację przesuwając aplikator endoskopowy, aż do przekroczenia granicy zmiany. W praktyce doświadczenie wskazuje na pracę od kierunku dystalnego do proksymalnego.
  • Efektem przeprowadzonych działań jest doprowadzenie do hemostazy w miejscu zabiegu.

Dlaczego warto stosować środek hemostatyczny Purastat?

Peptydowy środek hemostatyczny Purastat jest produktem o licznych zaletach:

  • Przeźroczysty

Miękki żel nie ogranicza pola widzenia podczas zabiegu.

  • Ekonomiczny

Żel nie blokuje aplikatora, co daje możliwość wielokrotnego zastosowania. Środek jest łatwy do usunięcia.

  • Wszechstronny

Znajduje zastosowanie w leczeniu chirurgicznym różnego typu. Purastat jest preparatem biokompatybilnym.

  • Prosty w użyciu

Produkt jest umieszczony wygodnej ampułko-strzykawce i gotowy do użycia. Daje możliwość zakładania szwów i kauteryzacji. Łatwy w transporcie oraz obsłudze.

PuraStat to wyrób medyczny cieszący się uznaniem lekarzy specjalistów, którzy stosują go w codziennej praktyce. Dołącz do grona zadowolonych użytkowników preparatu na całym świecie.