Bronchoskopia – metoda diagnostyki w pulmonologii

Bronchoskopia – metoda diagnostyki w pulmonologii

Bronchoskopia umożliwia obejrzenie wnętrza oskrzeli i płuc, wykorzystując do tego celu bardzo cienkiego i giętkiego endoskopu zwanego bronchoskopem wyposażonego w kanał biopsyjny. Jest to jedna z najważniejszych i najdokładniejszych metod diagnostycznych w pulmonologii, umożliwiająca ocenę stanu błony śluzowej dróg oddechowych, pobranie próbek do badań histopatologicznych, wykonania oraz usunięcie ciał obcych.

Bronchoskopy wykorzystywane w diagnostyce

Do przeprowadzenie badania bronchoskopii używane są bronchoskopy o różnych średnicach:

  • Diagnostyczne z mniejszym kanałem biopsyjnym EB-580S
  • Terapeutyczne posiadający duży kanał biopsyjny EB-580T
  • Pediatryczny ultra cienki EB-530P o średnicy wziernika 3,8 mm
  • Specjalistyczne EB-710P cienki i dedykowany do sond ultrasonograficznych

Bronchoskopia ultrasonograficzna (EBUS)

Bronchoskopia ultrasonograficzna (EBUS) to zaawansowana technika bronchoskopii, która umożliwia dodatkowo ocenę stanu węzłów chłonnych oraz innych narządów  znajdujących się w pobliżu oskrzeli. Dzięki wyposażeniu bronchoskopu w głowicę ultrasonograficzną nie tylko diagnozujemy przy pomocy obrazowania wideo ale również dzięki obrazowaniu USG możemy skutecznie diagnozować i monitorować zmiany takie jak, powiększone węzły chłonne śródpiersia, nowotwory płuc. Wprowadzając sondę USG przez kanał biopsyjny, typu mini-probe, możliwe jest wykrywanie i diagnozowanie guzów obwodowych. To przy użyciu bronchoskopu ultrasonograficznego pod kontrolą obrazu USG można przeprowadzić efektywną biopsję cienkoigłową zmian położonej poza oskrzelami. Stosując sondy ultrasonograficzne możemy zlokalizować guzy obwodowe i przy użyciu kriosondy biopsję zarówna wewnątrzoskrzelową jak i przezoskrzelową do badania histopatologicznego.

Do wykonania badania Bronchoskopii Ultrasonograficznej – EBUS używane są aparaty wyposażone dodatkowo w głowicę USG:

Bronchoskop ultrasonograficzny to EB-530US

Firma Endoelektronik posiada w swojej ofercie bogaty wybór bronchoskopów o różnych średnicach w tym bronchoskop ultrasonograficzny oraz system Sond USG typu mini-probe.